Code of Commercial Companies. Commentary
Code of Commercial Companies. CommentaryEditor: Zbigniew Jara Among Authors: Marcin Chomiuk
Publisher: C.H. Beck
Series: Duże Komentarze C.H. Beck
Year of publication: 2017, 2nd edition
Read more
Civil Code. Commentary. Vol. 4 and 5. Obligations. Detailed section, edited by J. Gudowski
Civil Code. Commentary. Vol. 4 and 5. Obligations. Detailed section, edited by J. GudowskiAmong Authors: Przemysław Drapała
Publisher: Wolters Kluwer
Series: Duże Komentarze LEX
Year of publication: 2017, 2nd edition
Read more
Debt takeover, assumption of rights and obligations under a contract (change of parties to the contract)
Debt takeover, assumption of rights and obligations under a contract (change of parties to the contract)Author: Przemysław Drapała
Publisher: C.H. Beck
Series: Instytucje Prawa Prywatnego
Year of publication: 2016
Read more
Private Law System, Volume 6, Obligations Law – General Part, edited by: A. Olejniczak
Private Law System, Volume 6, Obligations Law – General Part, edited by: A. OlejniczakAmong Authors: Przemysław Drapała
Publisher: C.H. Beck
Series: Private Law System
Year of publication: 2014, 2nd. ed.
Read more
Private Law System, Volume 5, Obligations Law, edited: E. Łętowska
Private Law System, Volume 5, Obligations Law, edited: E. ŁętowskaAmong Authors: Przemysław Drapała
Publisher: C.H. Beck
Series: Private Law System
Year of publication: 2012, 2nd ed.
Read more
Negotiorum gestio. Legal structure
Negotiorum gestio. Legal structureAutor: Prof. Przemysław Drapała
Publisher: C.H. Beck
Series: Legal Monographs
Year of publication: 2009
Read more
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz [Code of Commercial Companies. Comments] (in the C.H. Beck Large Comment series), Warsaw 2014 and 2017 (ed. Z. Jara)
 • [in:] Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz Online [Code of Commercial Companies. Online Comments], published by C.H. Beck (ed. Z. Jara)
 • [in:] Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009 – 2010 [Commercial Companies Law. 2009-2010 Case Law], published by C.H. Beck, Warsaw 2011 (ed. R. L. Kwaśnicki, P. Letolc)

 

 • Polnisches Kartellrecht, [in:] Stephan Breidenbach, Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Länderteil Polen
  published by C.H. Beck, Munich 2013
 • [in:] System Prawa Prywatnego, t. VII, Prawo zobowiązań-część szczegółowa [Private Law System, Volume 7, Obligations Law – Detailed part], edited: prof. dr. hab. J. Rajski, published by C.H. Beck, Warsaw 2018
 • [in:] Civil Code. Commentary. Vol. 4 and 5. Obligations. Detailed section, edited by J. Gudowski, 2nd edition, Wolters Kluwer, Warsaw 2017
 • Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy) [Debt takeover, assumption of rights and obligations under a contract (change of parties to the contract)], in the Private Law Institutions series, published by C.H. Beck, Warsaw 2016
 • [in:] System Prawa Prywatnego, Suplement do t. VI, Prawo zobowiązań-część ogólna [Private Law System, Supplement to Volume 6, Obligations Law – General Part], edited: A. Olejniczak, published by C.H. Beck, Warsaw 2010
 • [in:] System Prawa Prywatnego, t. VI, Prawo zobowiązań-część ogólna [Private Law System, Volume 6, Obligations Law – General Part], edited: A. Olejniczak, published by C.H. Beck, Warsaw 2010
 • Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna [Handling others’ cases without contract of mandate. Legal structure], published by C.H. Beck, Warsaw 2009
 • [in:] System Prawa Prywatnego, t. V, Prawo zobowiązań [Private Law System, Volume 5, Obligations Law], edited: E. Łętowska
  published by C.H. Beck Warsaw 2006 (author of the following chapters: Contractual penalty, Contractual right to withdraw from a contract, Cancellation fee, Contract on debtor’s release from the obligation to make a performance by a third party)
 • Umowy odnoszące się do osób trzecich [Contracts concerning third parties] published by C.H. Beck, Warsaw 2006 (co-authored with professor E. Łętowska, INP PAN and M. Bednarek, PhD, INP PAN)
 • Zwalniające przejęcie długu [Debt takeover with release] published by C.H. Beck, Warsaw 2002
 • Polnisches Zivilgesetzbuch mit Einführung (German translation of the Polish Civil Code, with introduction)
  published by DE-IURE-PL, Regensburg 2012
 • Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes – Gesetzessammlung (German translation of Polish acts of law on competition and consumer protection)
  published by C.H. Beck, Warsaw 2012
 • Kodeks Spółek handlowych. Komentarz [Code of Commercial Companies. Commentary] (in the C.H. Beck Large Comment series), 2nd edition, Warsaw 2017
 • Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz Online [Code of Commercial Companies. Online Commentary], published by C.H. Beck, 2nd edition, Warsaw 2017
 • Kodeks Spółek handlowych. Komentarz [Code of Commercial Companies. Commentary] (in the C.H. Beck Large Comment series), Warsaw 2014
 • Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz Online [Code of Commercial Companies. Online Commentary], published by C.H. Beck, Warsaw 2014
 • Polnisches Kartellrecht, [in:] Stephan Breidenbach, Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Länderteil Polen published by C.H. Beck, Munich 2013
 • Spółka Akcyjna. Wzory dokumentów z komentarzem z przedmową prof. dr hab. Janusza Szwaji [Joint stock company. Standard templates for documents with comments, with foreword by Dr hab. Janusz Szwaja]
  published by Prawo i Praktyka, Warsaw 2004

Andrzej Sokołowski / Jakub Majewski
12.09.2017, Rynekkolejowy.pl
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/nowelizacja-nie-rozwiaze-problemu-gruntow-83429.html

 • Mniej obaw w relacjach z podwykonawcami [Less concerns in relations with subcontractors], comment in Rzeczpospolita of 1.07.2016
 • Kara umowna dla podwykonawcy [Contractual penalty for a subcontractor], comment in Rzeczpospolita of 13.06.2016
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych w branży energetycznej [Changes in the rules of joint and several liability – perspective of a general contractor of construction projects in the energy sector], Article, Cire.pl, 07.06.2017
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa inwestora inwestycji budowlanych w branży energetycznej [Changes in the rules of joint and several liability –  perspective of an investor of construction projects in the energy sector], Article, Cire.pl, 31.05.2017
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa podwykonawcy inwestycji budowlanych w branży energetycznej [Changes in the principles of joint and several liability –perspective of a subcontractor of construction projects in the energy sector], Article, Cire.pl, 18.05.2017
 • Odmowa absolutorium i co dalej? [Vote of discharge refused. What is next?], comment in Puls Biznesu of 29.07.2016
 • Komu członek zarządu składa rezygnację [Who does a board member hand in his resignation to?], comment in Puls Biznesu of 06.04.2016
 • Zarząd: już wiadomo komu złożyć rezygnację [Management Board: we know who to hand in resignation to], comment in Rzeczpospolita of 4.04.2016
 • Prokurent nie idzie do sądu po upadłość [A commercial proxy will not go to court to get bankruptcy], comment in Puls Biznesu of 01.04.2016
 • Zmiany w kosztach CIT na 2018 r. dotkną finansowania infrastruktury kolejowej [Changes in CIT costs for 2018 will affect financing of railway infrastructure], article in Rynekkolejowy.pl, 02.10.2017
 • Odwrócony VAT w infrastrukturze kolejowej – cz. II [VAT reverse charge in railway infrastructure – part II], article in Rynekkolejowy.pl, 02.06.2017
 • Odwrócony VAT w infrastrukturze kolejowej – cz. I [VAT reverse charge in railway infrastructure – part I], article in Rynekkolejowy.pl, 12.05.2017
 • 2017 – inwestycje infrastrukturalne z większym ryzykiem podatkowym [2017 – Infrastructure projects with greater tax risk] – article, Euroinfrastruktura, January – March 2017
 • Prof. Drapała: Sądy coraz przychylniejsze dla wykonawców [Professor Drapała: Courts increasingly favor the contractors], report from 5th Infrastructure Congress in Rynekinfrastruktury.pl, 30.06.2017
 • Rynek budowlany potrzebuje polskich wzorów umów [The construction market needs Polish contracts], article, Rzeczpospolita, 02.06.2017
 • Los tysięcy lokatorów ponownie w rękach sędziów [The fate of thousands of tenants again in the hands of the judges], comment in the article, Dziennik Gazeta Prawna, 18.05.2017
 • Nowa regulacja solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom [New regulation of joint liability for payment of remuneration due to subcontractors], article, Euroinfrastruktura XXI, April – June 2017
 • To przestroga dla nabywców narażonych na egzekucję [This is a warning to buyers exposed to enforcement], comment in Dziennik Gazeta Prawna (supplement to “Tygodnik Gazeta Prawna”) of 29.07.2016
 • Fiskus nękał firmę… obchodząc prawo [Tax authorities harassed the company… by evading law], comment in Puls Biznesu of 29.06.2016
 • Fiskus szuka pomocy w sądach cywilnych [Tax authorities seek help in civil courts], interview for #RZECZoPRAWIE of 23.06.2016
 • Sądy cywilne nie uratują opieszałego urzędnika [Civil courts will not save a tardy official], comment in Rzeczpospolita of 17.06.2016
 • Alpine pozwała rząd za Stadion Narodowy [Alpine sues the Government for the National Stadium], comment in Puls Biznesu of 29.06.2014
 • Czy zarząd spółki ma prawo do błędu? [Does the Management Board have the right to make mistakes?], comment in Puls Biznesu of 24.11.2015
 • Czy zarządca spółki może się mylić? [Does the Management Board have the right to be wrong?], comment in Dziennik Gazeta Prawna of 11.11.2015
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa podwykonawcy inwestycji budowlanych w branży energetycznej [Changes in the principles of joint and several liability –perspective of a subcontractor of construction projects in the energy sector], Article, Cire.pl, 18.05.2017
 • Ważne zmiany dla podwykonawców – solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenie po nowelizacji [Important changes for subcontractors – joint and several liability for remuneration after amendment] – article, Rynekinfrastruktury.pl, 14.06.2017
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa inwestora inwestycji budowlanych w branży energetycznej [Changes in the rules of joint and several liability –  perspective of an investor of construction projects in the energy sector]– artykuł, Cire.pl, 31.05.2017
 • Solidarna odpowiedzialność po zmianach. Co się zmieni dla generalnego wykonawcy? [Joint and several liability after change. What will change for the general contractor?] – article, Rynekinfrastruktury.pl, 24.05.2017
 • Nowa odsłona solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie na budowie. Perspektywa inwestora [New release of joint and several liability for payment on site. Investor’s perspective] – article, Rynekinfrastruktury.pl, 16.05.2017
 • Charakter prawny gwarancji przy sprzedaży w świetle nowelizacji przewidzianej ustawą o prawach konsumenta a jej kwalifikacja kolizyjno prawna [The legal nature of the commercial guarantee in the light of the amendmentprovided by the act on consumer rights andits classification regarding conflicts between regulations] – Transformacje Prawa Prywatnego, 3/2015
 • Nowelizacja może nie rozwiązać wszystkich problemów gruntów kolejowych [The amendment may not solve all the problems with railway lands] – Commentary, Rynekkolejowy.pl, 12.09.2017
 • Przetargi: Ludzki błąd a nieprawdziwe informacje [Tenders: Human error versus false information], comment in Rynekinfrastruktury.pl, 03.10.2017
 • Co z tym wyrokiem Trybunału? [What exactly means the judgement of the Court of Justice?], comment in Rynekkolejowy.pl, 11.09.2017
 • Merkwa: Zamówienie uzupełniające jest prawem, a nie obowiązkiem [Merkwa: a supplementary order is a right, not an obligation], comment in Rynekkolejowy.pl, 09.06.2017
 • Formalizm postępowania i jego konsekwencje dla wykonawców [Formalism of conduct and its consequences for contractors], comment in Rynekkolejowy.pl, 22.05.2017
 • Czy warto ryzykować przedkładając zamawiającemu nieprawdziwe informacje? [Is it worth risking false information to the ordering party?], comment in Rynekkolejowy.pl, 02.05.2017
 • Co nowego w zamówieniach publicznych? [What’s new in public procurement?], comment in Rynekkolejowy.pl, 27.03.2017
 • Czy zamawiający musi precyzować wymogi w zakresie zamknięć torowych? [Does the contracting authority have to specify track closure requirements?], comment in Rynekkolejowy.pl, 28.02.17
 • Wadium a konsorcjum [Bid bond and consortium], comment in Rynekkolejowy.pl, 21.02.2017
 • Nowelizacja Pzp – porządek czy chaos? [PPL amendment – order or chaos?], Euroinfrastruktura, January – March 2017
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych [Changes in Public Procurement Law], comment in Rzeczpospolita of 28.06.2016
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych [Changes in Public Procurement Law], comment in Rzeczpospolita of 21.06.2016
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych [Changes in Public Procurement Law], comment in Rzeczpospolita of 14.06.2016
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych: Intensywna ewolucja zamiast rewolucji [Changes in Public Procurement Law: Intensive evolution instead of revolution], comment in Rzeczpospolita of 7.06.2016
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych [Changes in Public Procurement Law], comment in Rzeczpospolita of 5.06.2016
 • O wyborze zamówienia zdecyduje nie tylko cena [It is not only price that decides award of a tender contract], comment in Rzeczpospolita of 05.04.2016
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych. Czy jest się czego bać? [Changes in Public Procurement Law. Is there a reason to be afraid?], comment in Builder magazine No. 44/2016, April 2016
 • Czy błąd w wadium szkodzi ofercie [Does an error in the tender guarantee harm the bid?], comment in Rzeczpospolita of 22.03.2016
 • Nowelizacja może nie rozwiązać wszystkich problemów gruntów kolejowych [The amendment may not solve all the problems with railway lands] – Commentary, Rynekkolejowy.pl, 12.09.2017
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych w branży energetycznej [Changes in the rules of joint and several liability – perspective of a general contractor of construction projects in the energy sector], Article, Cire.pl, 07.06.2017
 • Zarządzanie aparthotelem – jaki model wybrać? [Aparthotel management – which model to choose?], comment in Propertynews.pl, 28.08.2017
 • Aparthotel czy mieszkania na wynajem? Diabeł tkwi w szczegółach [Aparthotel or apartment for rent? The devil’s in the detail], comment in Propertynews.pl, 04.07.2017
 • Inwestowanie w aparthotele: ten sam cel, różne motywacje [Investing in an aparthotel: same goal, different motivations], comment in Propertynews.pl, 30.05.2017
 • Unia ostro strofuje za ograniczanie obrotu ziemią [EU gives sharp admonishment for restrictions on land trading], comment in Dziennik Gazeta Prawna of 02.06.2016
 • W odległości 2 km od farmy wiatrowej nie powstanie osiedle, ale hotel już tak [No housing estate within 2 km of a wind farm, but a hotel is OK], comment in Dziennik Gazeta Prawna of 15.03.2016
 • Ziemia rolna pułapką dla dewelopera [Agricultural land – a trap for developers], comment in Dziennik Gazeta Prawna of 8.03.2016
 • 2017 – inwestycje infrastrukturalne z większym ryzykiem podatkowym [2017 – Infrastructure projects with greater tax risk] – article, Euroinfrastruktura XXI, January – March 2017
 • Niższe podatki od terenów kolejowych dzięki nowelizacji [Lower taxes on railways due to amendment] – comment, Rynekkolejowy.pl, 24.02.2017

Zbigniew Jara
30.06.2017, C.H. Beck

Zbigniew Jara
30.06.2017, C.H. Beck

Przemysław Drapała
25.04.2017, Wyd. Wolters Kluwer

Przemysław Drapała
24.04.2017, Euroinfrastruktura XXI

Wojciech Merkwa
24.01.2017, Euroinfrastruktura

Magdalena Zasiewska / Dorota Dąbrowska
24.01.2017, Euroinfrastruktura XXI

We are pleased to announce that Jara Drapała & Partners was again recommended in the Commercial, Corporate and M&A categories in the Legal 500 EMEA 2017 which was published on 12 April 2017.

This year we were also placed in Dispute Resolution category (Tier 4).

The Legal 500 is widely considered the biggest legal ranking in the world, with companies and individuals being assessed only on the basis of their substantive value.

 

 

 

 

More information below:

http://www.legal500.com/c/poland/dispute-resolution

http://www.legal500.com/c/poland/commercial-corporate-and-manda

We are pleased to announce that Jara Drapała & Partners was recommended in the Commercial, Corporate and M&A categories in the Legal 500 EMEA 2016 which was published on 13 April 2016.

The Legal 500 is widely considered the biggest legal ranking in the world, with companies and individuals being assessed only on the basis of their substantive value.