MARTA CZARNECKA, LL.M.

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Prawa Nieruchomości. Specjalizuje się w prawie umów, prawie nieruchomości, prawie pracy. Zajmuje się sporządzaniem umów gospodarczych, bieżącym doradztwem w zakresie prawa pracy i obrotu nieruchomościami.

Doradza spółkom z branży motoryzacyjnej, nieruchomości i produkcyjnej.

 • Od 2014 – Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS, Warszawa;

 • Od 2012 – Praktyki w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS, Warszawa;

 • 2011 – Praktyki w  Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – I Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego;

 • 2013 – 2014 – Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

 • Od 2016 – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie; Aplikantka radcowska
 • 2009 – 2014 – Wydział Prawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • 2013 – 2014 – Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim

 • 2014 – 2015 – Uniwersytet Reński Fryderyka Wilhelma w Bonn (Niemcy), LL.M.

 • 2014 – Stypendium Fundacji Gemeinschaft zur Förderung der Studienaufenthalte polnischer Studenten in Bundesrepublik Deutschland;

 • Polski
 • Niemiecki
 • Angielski