Przeznaczenie witryny i wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie materiały zamieszczone na niniejszej witrynie mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny, przez co nie można ich traktować jako porady prawnej w żadnej konkretnej sprawie. JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp. k. dokłada wszelkich starań aby na bieżąco aktualizować materiały i informacje zawarte na witrynie, wyłącza jednakże swoją odpowiedzialność za ewentualne skutki wykorzystywania tych materiałów i informacji.

Kancelaria zastrzega, że w sytuacji umieszczenia w serwisie odnośników do innych stron internetowych, nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczoną na tych stronach.

Ochrona prywatności

Wszelkie dane osobowe zawarte w formularzach, a także inne dane osobowe użytkowników zgromadzone za pośrednictwem niniejszej witryny, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp. k. przetwarza zgodnie z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz z zachowaniem wymogów obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie lub nawiązanie współpracy z Kancelarią JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp. k. przesłane na adresy wskazane w treści witryny wykorzystywane są jedynie dla celów rekrutacyjnych oraz nie są ujawniane żadnemu podmiotowi trzeciemu, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Każdemu użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe Kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp. k. zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

Prawa autorskie

Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp. k. jest właścicielem witryny www.jara-law.pl. Zawartość oraz struktura niniejszej witryny są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi, wynikającymi z rejestracji znaków towarowych lub graficznych. Zabronione jest powielanie danych lub informacji, w tym w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć i innych elementów twórczych bez pisemnej zgody Kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp. k.

Ubezpieczenie radców prawnych i adwokatów

Zatrudnieni lub współpracujący z Kancelarią JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp. k. radcowie prawni oraz adwokaci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu (art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2010, nr 47, poz. 278; Art. 8a ust. 1 Ustawy Prawo o adwokaturze, Dz.U. 1982, nr 16, poz. 124; Art. 227 ust. 1 Ustawy o radcach prawnych, Dz.U. 1982, nr 19, poz. 145).

Polityka Plików Cookies

Podczas korzystania ze strony internetowej Kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp. k. w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. ciasteczek (ang. cookies). Ciasteczko jest niewielkim plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest instalowany w urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania przez użytkownika witryn internetowych. Ciasteczka dostarczają usługodawcom danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez użytkowników z serwisów internetowych. Zawartość ciasteczek nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą tych plików nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe użytkownika.

Wykorzystywane przez witrynę JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp. k. ciasteczka nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika, jego oprogramowaniu, jak również nie wpływają negatywnie na ich funkcjonowanie.

Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę internetową w taki sposób, aby odmawiała ona zapisania ciastek na urządzeniu, którym się posługuje.