Kodeks spółek handlowych. Komentarz
Kodeks spółek handlowych. KomentarzRedaktor: Zbigniew Jara, Wśród Autorów: Marcin Chomiuk
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Duże Komentarze C.H. Beck
Rok publikacji: 2017, 2. wydanie
Czytaj więcej
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa, pod red.: J. Gudowskiego
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa, pod red.: J. GudowskiegoWśród Autorów: Prof. Przemysław Drapała
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Seria: Duże Komentarze LEX
Rok publikacji: 2017, 2. wydanie
Czytaj więcej
Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy)
Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy)Autor: Prof. Przemysław Drapała
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Instytucje Prawa Prywatnego
Rok publikacji: 2016
Czytaj więcej
System Prawa Prywatnego t. VI, Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red.: A. Olejniczaka
System Prawa Prywatnego t. VI, Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red.: A. OlejniczakaWśród Autorów: Prof. Przemysław Drapała
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: System Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2014, wyd. 2
Czytaj więcej
System Prawa Prywatnego t. V, Prawo zobowiązań, pod. red. E. Łętowskiej
System Prawa Prywatnego t. V, Prawo zobowiązań, pod. red. E. Łętowskiej Wśród Autorów: Prof. Przemysław Drapała
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: System Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2012, wyd. 2
Czytaj więcej
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawnaAutor: Prof. Przemysław Drapała
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Monografie Prawnicze
Rok wydania: 2009
Czytaj więcej
 • Kodeks spółek handlowych
  Komentarz (z serii Duże Komentarze C.H. Beck), Warszawa 2014 oraz 2017 (red. Z. Jara)
 • [w:] Kodeks spółek handlowych
  Komentarz Online wyd. C.H. Beck, (red. Z. Jara)
 • [w:] Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009 – 2010
  wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011 (red. R. L. Kwaśnicki, P. Letolc)
 • Polnisches Kartellrecht, [w:] Stephan Breidenbach, Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Länderteil Polen
  wyd. C.H. Beck, Monachium 2013
 • [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa, pod red.: J. Gudowskiego, wydanie 2, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017
 • Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy) z serii Instytucje Prawa Prywatnego, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
 • [w:] System Prawa Prywatnego t. VI, Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red.: A. Olejniczaka, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010
 • [w:] System Prawa Prywatnego Suplement do t. VI, Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red.: A. Olejniczaka, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010
 • Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010
 • [w:] System Prawa Prywatnego t. V, Prawo zobowiązań, pod. red. E. Łętowskiej, wyd. C.H. Beck Warszawa 2006 (autor rozdziałów: Kara umowna, Umowne prawo odstąpienia od umowy, Odstępne, Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia)
 • Umowy odnoszące się do osób trzecich, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006 (współautor  z prof. E. Łętowską, INP PAN i dr M. Bednarek, INP PAN)
 • Zwalniające przejęcie długu, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002
 • Polnisches Zivilgesetzbuch mit Einführung (niemieckie tłumaczenie polskiego Kodeksu cywilnego z wprowadzeniem)
  wyd. DE-IURE-PL, Regensburg 2012
 • Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes – Gesetzessammlung (niemieckie tłumaczenie polskich ustaw z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów)
  wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012
 • Kodeks spółek handlowych
  Komentarz (z serii Duże Komentarze C.H. Beck), wyd. 2, Warszawa 2017
 • Kodeks spółek handlowych
  Komentarz Online wyd. C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2017
 • Kodeks spółek handlowych
  Komentarz (z serii Duże Komentarze C.H. Beck), Warszawa 2014
 • Kodeks spółek handlowych
  Komentarz Online wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014
 • Polnisches Kartellrecht, [w:] Stephan Breidenbach, Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Länderteil Polen
  wyd. C.H. Beck, Monachium 2013
 • Spółka Akcyjna. Wzory dokumentów z komentarzem z przedmową prof. dr hab. Janusza Szwaji
  wyd. Prawo i Praktyka, Warszawa 2004

Andrzej Sokołowski / Jakub Majewski
12.09.2017, Rynekkolejowy.pl
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/nowelizacja-nie-rozwiaze-problemu-gruntow-83429.html

 • Mniej obaw w relacjach z podwykonawcami, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 1.07.2016
 • Kara umowna dla podwykonawcy, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 13.06.2016
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych w branży energetycznej, artykuł, Cire.pl, 07.06.2017
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa inwestora inwestycji budowlanych w branży energetycznej, artykuł, Cire.pl, 31.05.2017
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa podwykonawcy inwestycji budowlanych w branży energetycznej, artykuł, Cire.pl, 18.05.2017
 • Odmowa absolutorium i co dalej?, komentarz w Pulsie Biznesu z dnia 29.07.2016
 • Komu członek zarządu składa rezygnację, komentarz w Pulsie Biznesu z dnia 06.04.2016
 • Zarząd: już wiadomo komu złożyć rezygnację, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 4.04.2016
 • Prokurent nie idzie do sądu po upadłość, komentarz w Pulsie Biznesu z dnia 01.04.2016
 • Zmiany w kosztach CIT na 2018 r. dotkną finansowania infrastruktury kolejowej, artykuł, Rynekkolejowy.pl, 02.10.2017
 • Odwrócony VAT w infrastrukturze kolejowej – cz. II,  artykuł, Rynekkolejowy.pl, 02.06.2017
 • Odwrócony VAT w infrastrukturze kolejowej – cz. I, artykuł, Rynekkolejowy.pl, 12.05.2017
 • 2017 – inwestycje infrastrukturalne z większym ryzykiem podatkowym – artykuł, Euroinfrastruktura, Styczeń – Marzec 2017
 • Prof. Drapała: Sądy coraz przychylniejsze dla wykonawców, relacja z V Kongresu Infrastruktury w Rynekinfrastruktury.pl, 30.06.2017
 • Rynek budowlany potrzebuje polskich wzorów umów, artykuł, Rzeczpospolita, 02.06.2017
 • Los tysięcy lokatorów ponownie w rękach sędziów (komentarz w artykule), Dziennik Gazeta Prawna, 18.05.2017
 • Nowa regulacja solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, artykuł, Euroinfrastruktura XXI, kwiecień – czerwiec 2017
 • To przestroga dla nabywców narażonych na egzekucję, komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej (dodatek „Tygodnik Gazeta Prawna”) z dnia 29.07.2016
 • Fiskus nękał firmę… obchodząc prawo, komentarz w Pulsie Biznesu z dnia 29.06.2016
 • Fiskus szuka pomocy w sądach cywilnych, wywiad dla #RZECZoPRAWIE z dnia 23.06.2016
 • Sądy cywilne nie uratują opieszałego urzędnika, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 17.06.2016
 • Alpine pozwała rząd za Stadion Narodowy, komentarz w Pulsie Biznesu z dnia 29.06.2014
 • Czy zarząd spółki ma prawo do błędu?, komentarz w Pulsie Biznesu z dnia 24.11.2015
 • Czy zarządca spółki może się mylić?, komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 11.11.2015
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa podwykonawcy inwestycji budowlanych w branży energetycznej, artykuł, Cire.pl, 18.05.2017
 • Ważne zmiany dla podwykonawców – solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenie po nowelizacji – artykuł, Rynekinfrastruktury.pl, 14.06.2017
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa inwestora inwestycji budowlanych w branży energetycznej – artykuł, Cire.pl, 31.05.2017
 • Solidarna odpowiedzialność po zmianach. Co się zmieni dla generalnego wykonawcy? – artykuł, Rynekinfrastruktury.pl, 24.05.2017
 • Nowa odsłona solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie na budowie. Perspektywa inwestora – artykuł, Rynekinfrastruktury.pl, 16.05.2017
 • Charakter prawny gwarancji przy sprzedaży w świetle nowelizacji przewidzianej ustawą o prawach konsumenta a jej kwalifikacja kolizyjno prawna – Transformacje Prawa Prywatnego, 3/2015
 • Nowelizacja może nie rozwiązać wszystkich problemów gruntów kolejowych – komentarz, Rynekkolejowy.pl, 12.09.2017
 • Przetargi: Ludzki błąd a nieprawdziwe informacje, komentarz, Rynekinfrastruktury.pl, 03.10.2017
 • Co z tym wyrokiem Trybunału? komentarz, Rynekkolejowy.pl, 11.09.2017
 • Merkwa: Zamówienie uzupełniające jest prawem, a nie obowiązkiem, komentarz, 09.06.2017
 • Formalizm postępowania i jego konsekwencje dla wykonawców, komentarz, Rynekkolejowy.pl, 22.05.2017
 • Czy warto ryzykować przedkładając zamawiającemu nieprawdziwe informacje?, komentarz, Rynekkolejowy.pl, 02.05.2017
 • Co nowego w zamówieniach publicznych? Rynekkolejowy.pl, 27.03.2017
 • Czy zamawiający musi precyzować wymogi w zakresie zamknięć torowych?, komentarz, Rynekkolejowy.pl, 28.02.17
 • Wadium a konsorcjum, komentarz, Rynekkolejowy.pl, 21.02.2017
 • Nowelizacja Pzp – porządek czy chaos?, artykuł, Euroinfrastruktura, Styczeń – Marzec 2017
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 28.06.2016
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 21.06.2016
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 14.06.2016
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych: Intensywna ewolucja zamiast rewolucji, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 7.06.2016
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 5.06.2016
 • O wyborze zamówienia zdecyduje nie tylko cena, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 05.04.2016
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych. Czy jest się czego bać?, komentarz w magazynie Builder Nr 44/2016 z kwietnia 2016 r.
 • Czy błąd w wadium szkodzi ofercie, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 22.03.2016
 • Nowelizacja może nie rozwiązać wszystkich problemów gruntów kolejowych – komentarz, Rynekkolejowy.pl, 12.09.2017
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych w branży energetycznej, artykuł, Cire.pl, 07.06.2017
 • Zarządzanie aparthotelem – jaki model wybrać?, komentarz w Propertynews.pl, 28.08.2017
 • Aparthotel czy mieszkania na wynajem? Diabeł tkwi w szczegółach, komentarz w Propertynews.pl, 04.07.2017
 • Inwestowanie w aparthotele: ten sam cel, różne motywacje, komentarz w Propertynews.pl, 30.05.2017
 • Unia ostro strofuje za ograniczanie obrotu ziemią, komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 02.06.2016
 • W odległości 2 km od farmy wiatrowej nie powstanie osiedle, ale hotel już tak, komentarz w Dzienniku Gazeta Prawnej z dnia 15.03.2016
 • Ziemia rolna pułapką dla dewelopera, komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 8.03.2016
 • 2017 – inwestycje infrastrukturalne z większym ryzykiem podatkowym – artykuł, Euroinfrastruktura XXI, Styczeń – Marzec 2017
 • Niższe podatki od terenów kolejowych dzięki nowelizacji – komentarz, Rynekkolejowy.pl, 24.02.2017

 

Zbigniew Jara
30.06.2017, C.H. Beck

Zbigniew Jara
30.06.2017, C.H. Beck

Przemysław Drapała
25.04.2017, Wyd. Wolters Kluwer

Przemysław Drapała
24.04.2017, Euroinfrastruktura XXI

Wojciech Merkwa
24.01.2017, Euroinfrastruktura

Magdalena Zasiewska / Dorota Dąbrowska
24.01.2017, Euroinfrastruktura XXI

Z przyjemnością informujemy, że w opublikowanym 12 kwietnia br. rankingu Legal 500 EMEA 2017 kancelaria Jara Drapała & Partners po raz kolejny została rekomendowana w kategorii Commercial, Corporate and M&A. W tym roku znaleźliśmy się także w kategorii Dispute Resolution (4 Tier).

Ranking Legal 500 jest powszechnie uznawany za największy na świecie ranking z zakresu prawa, gdzie przedsiębiorstwa i osoby fizyczne rekomendowane są  wyłącznie ze względu na kryteria merytoryczne.

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

http://www.legal500.com/c/poland/dispute-resolution

http://www.legal500.com/c/poland/commercial-corporate-and-manda

Z przyjemnością informujemy, że w opublikowanym  13 kwietnia br. rankingu Legal 500 EMEA 2016, kancelaria Jara Drapała & Partners  została rekomendowana w kategorii Commercial, Corporate and M&A.

Ranking Legal 500 jest powszechnie uznawany za największy na świecie ranking z zakresu prawa, gdzie przedsiębiorstwa i osoby fizyczne rekomendowane są wyłącznie ze względu na kryteria merytoryczne.