Kodeks spółek handlowych. Komentarz
Kodeks spółek handlowych. KomentarzRedaktor: Zbigniew Jara, Wśród Autorów: Marcin Chomiuk
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Duże Komentarze C.H. Beck
Rok publikacji: 2017, 2. wydanie
Czytaj więcej
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa, pod red.: J. Gudowskiego
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa, pod red.: J. GudowskiegoWśród Autorów: Prof. Przemysław Drapała
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Seria: Duże Komentarze LEX
Rok publikacji: 2017, 2. wydanie
Czytaj więcej
Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy)
Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy)Autor: Prof. Przemysław Drapała
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Instytucje Prawa Prywatnego
Rok publikacji: 2016
Czytaj więcej
System Prawa Prywatnego t. VI, Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red.: A. Olejniczaka
System Prawa Prywatnego t. VI, Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red.: A. OlejniczakaWśród Autorów: Prof. Przemysław Drapała
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: System Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2014, wyd. 2
Czytaj więcej
System Prawa Prywatnego t. V, Prawo zobowiązań, pod. red. E. Łętowskiej
System Prawa Prywatnego t. V, Prawo zobowiązań, pod. red. E. Łętowskiej Wśród Autorów: Prof. Przemysław Drapała
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: System Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2012, wyd. 2
Czytaj więcej
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawnaAutor: Prof. Przemysław Drapała
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Monografie Prawnicze
Rok wydania: 2009
Czytaj więcej
 • Kodeks spółek handlowych
  Komentarz (z serii Duże Komentarze C.H. Beck), Warszawa 2014 oraz 2017 (red. Z. Jara)
 • [w:] Kodeks spółek handlowych
  Komentarz Online wyd. C.H. Beck, (red. Z. Jara)
 • [w:] Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009 – 2010
  wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011 (red. R. L. Kwaśnicki, P. Letolc)
 • Polnisches Kartellrecht, [w:] Stephan Breidenbach, Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Länderteil Polen
  wyd. C.H. Beck, Monachium 2013
 • [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa, pod red.: J. Gudowskiego, wydanie 2, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017
 • Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy) z serii Instytucje Prawa Prywatnego, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
 • [w:] System Prawa Prywatnego t. VI, Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red.: A. Olejniczaka, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010
 • [w:] System Prawa Prywatnego Suplement do t. VI, Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red.: A. Olejniczaka, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010
 • Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010
 • [w:] System Prawa Prywatnego t. V, Prawo zobowiązań, pod. red. E. Łętowskiej, wyd. C.H. Beck Warszawa 2006 (autor rozdziałów: Kara umowna, Umowne prawo odstąpienia od umowy, Odstępne, Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia)
 • Umowy odnoszące się do osób trzecich, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006 (współautor  z prof. E. Łętowską, INP PAN i dr M. Bednarek, INP PAN)
 • Zwalniające przejęcie długu, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002
 • Polnisches Zivilgesetzbuch mit Einführung (niemieckie tłumaczenie polskiego Kodeksu cywilnego z wprowadzeniem)
  wyd. DE-IURE-PL, Regensburg 2012
 • Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes – Gesetzessammlung (niemieckie tłumaczenie polskich ustaw z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów)
  wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012
 • Kodeks spółek handlowych
  Komentarz (z serii Duże Komentarze C.H. Beck), wyd. 2, Warszawa 2017
 • Kodeks spółek handlowych
  Komentarz Online wyd. C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2017
 • Kodeks spółek handlowych
  Komentarz (z serii Duże Komentarze C.H. Beck), Warszawa 2014
 • Kodeks spółek handlowych
  Komentarz Online wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014
 • Polnisches Kartellrecht, [w:] Stephan Breidenbach, Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Länderteil Polen
  wyd. C.H. Beck, Monachium 2013
 • Spółka Akcyjna. Wzory dokumentów z komentarzem z przedmową prof. dr hab. Janusza Szwaji
  wyd. Prawo i Praktyka, Warszawa 2004

Andrzej Sokołowski / Jakub Majewski
12.09.2017, Rynekkolejowy.pl
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/nowelizacja-nie-rozwiaze-problemu-gruntow-83429.html

 • Mniej obaw w relacjach z podwykonawcami, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 1.07.2016
 • Kara umowna dla podwykonawcy, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 13.06.2016
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych w branży energetycznej, artykuł, Cire.pl, 07.06.2017
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa inwestora inwestycji budowlanych w branży energetycznej, artykuł, Cire.pl, 31.05.2017
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa podwykonawcy inwestycji budowlanych w branży energetycznej, artykuł, Cire.pl, 18.05.2017
 • Odmowa absolutorium i co dalej?, komentarz w Pulsie Biznesu z dnia 29.07.2016
 • Komu członek zarządu składa rezygnację, komentarz w Pulsie Biznesu z dnia 06.04.2016
 • Zarząd: już wiadomo komu złożyć rezygnację, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 4.04.2016
 • Prokurent nie idzie do sądu po upadłość, komentarz w Pulsie Biznesu z dnia 01.04.2016
 • Zmiany w kosztach CIT na 2018 r. dotkną finansowania infrastruktury kolejowej, artykuł, Rynekkolejowy.pl, 02.10.2017
 • Odwrócony VAT w infrastrukturze kolejowej – cz. II,  artykuł, Rynekkolejowy.pl, 02.06.2017
 • Odwrócony VAT w infrastrukturze kolejowej – cz. I, artykuł, Rynekkolejowy.pl, 12.05.2017
 • 2017 – inwestycje infrastrukturalne z większym ryzykiem podatkowym – artykuł, Euroinfrastruktura, Styczeń – Marzec 2017
 • Prof. Drapała: Sądy coraz przychylniejsze dla wykonawców, relacja z V Kongresu Infrastruktury w Rynekinfrastruktury.pl, 30.06.2017
 • Rynek budowlany potrzebuje polskich wzorów umów, artykuł, Rzeczpospolita, 02.06.2017
 • Los tysięcy lokatorów ponownie w rękach sędziów (komentarz w artykule), Dziennik Gazeta Prawna, 18.05.2017
 • Nowa regulacja solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, artykuł, Euroinfrastruktura XXI, kwiecień – czerwiec 2017
 • To przestroga dla nabywców narażonych na egzekucję, komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej (dodatek „Tygodnik Gazeta Prawna”) z dnia 29.07.2016
 • Fiskus nękał firmę… obchodząc prawo, komentarz w Pulsie Biznesu z dnia 29.06.2016
 • Fiskus szuka pomocy w sądach cywilnych, wywiad dla #RZECZoPRAWIE z dnia 23.06.2016
 • Sądy cywilne nie uratują opieszałego urzędnika, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 17.06.2016
 • Alpine pozwała rząd za Stadion Narodowy, komentarz w Pulsie Biznesu z dnia 29.06.2014
 • Czy zarząd spółki ma prawo do błędu?, komentarz w Pulsie Biznesu z dnia 24.11.2015
 • Czy zarządca spółki może się mylić?, komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 11.11.2015
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa podwykonawcy inwestycji budowlanych w branży energetycznej, artykuł, Cire.pl, 18.05.2017
 • Ważne zmiany dla podwykonawców – solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenie po nowelizacji – artykuł, Rynekinfrastruktury.pl, 14.06.2017
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa inwestora inwestycji budowlanych w branży energetycznej – artykuł, Cire.pl, 31.05.2017
 • Solidarna odpowiedzialność po zmianach. Co się zmieni dla generalnego wykonawcy? – artykuł, Rynekinfrastruktury.pl, 24.05.2017
 • Nowa odsłona solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie na budowie. Perspektywa inwestora – artykuł, Rynekinfrastruktury.pl, 16.05.2017
 • Charakter prawny gwarancji przy sprzedaży w świetle nowelizacji przewidzianej ustawą o prawach konsumenta a jej kwalifikacja kolizyjno prawna – Transformacje Prawa Prywatnego, 3/2015
 • Nowelizacja może nie rozwiązać wszystkich problemów gruntów kolejowych – komentarz, Rynekkolejowy.pl, 12.09.2017
 • Przetargi: Ludzki błąd a nieprawdziwe informacje, komentarz, Rynekinfrastruktury.pl, 03.10.2017
 • Co z tym wyrokiem Trybunału? komentarz, Rynekkolejowy.pl, 11.09.2017
 • Merkwa: Zamówienie uzupełniające jest prawem, a nie obowiązkiem, komentarz, 09.06.2017
 • Formalizm postępowania i jego konsekwencje dla wykonawców, komentarz, Rynekkolejowy.pl, 22.05.2017
 • Czy warto ryzykować przedkładając zamawiającemu nieprawdziwe informacje?, komentarz, Rynekkolejowy.pl, 02.05.2017
 • Co nowego w zamówieniach publicznych? Rynekkolejowy.pl, 27.03.2017
 • Czy zamawiający musi precyzować wymogi w zakresie zamknięć torowych?, komentarz, Rynekkolejowy.pl, 28.02.17
 • Wadium a konsorcjum, komentarz, Rynekkolejowy.pl, 21.02.2017
 • Nowelizacja Pzp – porządek czy chaos?, artykuł, Euroinfrastruktura, Styczeń – Marzec 2017
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 28.06.2016
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 21.06.2016
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 14.06.2016
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych: Intensywna ewolucja zamiast rewolucji, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 7.06.2016
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 5.06.2016
 • O wyborze zamówienia zdecyduje nie tylko cena, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 05.04.2016
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych. Czy jest się czego bać?, komentarz w magazynie Builder Nr 44/2016 z kwietnia 2016 r.
 • Czy błąd w wadium szkodzi ofercie, komentarz w Rzeczpospolitej z dnia 22.03.2016
 • Nowelizacja może nie rozwiązać wszystkich problemów gruntów kolejowych – komentarz, Rynekkolejowy.pl, 12.09.2017
 • Zmiany zasad odpowiedzialności solidarnej – perspektywa generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych w branży energetycznej, artykuł, Cire.pl, 07.06.2017
 • Zarządzanie aparthotelem – jaki model wybrać?, komentarz w Propertynews.pl, 28.08.2017
 • Aparthotel czy mieszkania na wynajem? Diabeł tkwi w szczegółach, komentarz w Propertynews.pl, 04.07.2017
 • Inwestowanie w aparthotele: ten sam cel, różne motywacje, komentarz w Propertynews.pl, 30.05.2017
 • Unia ostro strofuje za ograniczanie obrotu ziemią, komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 02.06.2016
 • W odległości 2 km od farmy wiatrowej nie powstanie osiedle, ale hotel już tak, komentarz w Dzienniku Gazeta Prawnej z dnia 15.03.2016
 • Ziemia rolna pułapką dla dewelopera, komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 8.03.2016
 • 2017 – inwestycje infrastrukturalne z większym ryzykiem podatkowym – artykuł, Euroinfrastruktura XXI, Styczeń – Marzec 2017
 • Niższe podatki od terenów kolejowych dzięki nowelizacji – komentarz, Rynekkolejowy.pl, 24.02.2017

 

Zbigniew Jara
30.06.2017, C.H. Beck

Zbigniew Jara
30.06.2017, C.H. Beck

Przemysław Drapała
25.04.2017, Wyd. Wolters Kluwer

Przemysław Drapała
24.04.2017, Euroinfrastruktura XXI

Wojciech Merkwa
24.01.2017, Euroinfrastruktura

Magdalena Zasiewska / Dorota Dąbrowska
24.01.2017, Euroinfrastruktura XXI

Z przyjemnością informujemy, że w opublikowanym 12 kwietnia br. rankingu Legal 500 EMEA 2017 kancelaria Jara Drapała & Partners po raz kolejny została rekomendowana w kategorii Commercial, Corporate and M&A. W tym roku znaleźliśmy się także w kategorii Dispute Resolution (4 Tier).

Ranking Legal 500 jest powszechnie uznawany za największy na świecie ranking z zakresu prawa, gdzie przedsiębiorstwa i osoby fizyczne rekomendowane są  wyłącznie ze względu na kryteria merytoryczne.

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

http://www.legal500.com/c/poland/dispute-resolution

http://www.legal500.com/c/poland/commercial-corporate-and-manda

Z przyjemnością informujemy, że w opublikowanym  13 kwietnia br. rankingu Legal 500 EMEA 2016, kancelaria Jara Drapała & Partners  została rekomendowana w kategorii Commercial, Corporate and M&A.

Ranking Legal 500 jest powszechnie uznawany za największy na świecie ranking z zakresu prawa, gdzie przedsiębiorstwa i osoby fizyczne rekomendowane są wyłącznie ze względu na kryteria merytoryczne.

Zapisz się do newslettera

Wyślij mi aktualności (w każdej chwili możesz zrezygnować)

FreshMail.pl
 

Newsletter abonnieren

Senden Sie mir aktuelles (Sie können immer Opt-out)

FreshMail.pl
 

Subscribe to the newsletter

Send me news (at any time you can give up)

FreshMail.pl