903, 2018

Uwzględnione odwołanie konsorcjum reprezentowanego przez JD&P

09.03.2018|

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie polsko-francuskiego konsorcjum reprezentowanego przez mec. Wojciecha Merkwę z kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS.

W przetargu, którego przedmiotem jest rozbudowa spalarni odpadów komunalnych w Warszawie, Izba przyznała rację wykonawcy domagającemu się uznania, że jego oferta została niesłusznie odrzucona.

Więcej w Rynku Prawniczym

301, 2018

Wygrana kancelarii JD&P w międzynarodowym arbitrażu handlowym

03.01.2018|

Prawnicy z Jara Drapała & Partners (JD&P) wygrali międzynarodowy arbitraż handlowy prowadzony według Regulaminu ICC w Londynie. Spór dotyczył stanu faktycznego obejmującego aż cztery różne jurysdykcje z trzech różnych kontynentów.

Trybunał arbitrażowy uwzględnił pozew w pełnym zakresie, a także przychylił się do argumentacji prawników z JD&P co do zwrotu pełnych rzeczywistych kosztów postępowania na rzecz klienta.

Od momentu wezwania do zapłaty po uzyskanie wyroku, spór był prowadzony przez radcę prawnego Marcina Chomiuka, partnera w JD&P oraz adwokata Wojciecha Bazan (associate) z Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych w JD&P.

 

Więcej szczegółów na portalach: Rynek Prawniczy i CEE Legal Matters

711, 2017

Precedensowy wyrok sukcesem kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS (zmiana cen przed EURO 2012)

07.11.2017|

Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS (JD&P), reprezentując jednego z wiodących wykonawców uzyskała w dniu 6 listopada 2017 r. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie zasądzający na jego rzecz od  Skarbu Państwa – GDDKiA siedmiocyfrową kwotę tytułem podwyższenia wynagrodzenia w związku z nieprzewidywalnym wzrostem cen asfaltu w latach 2009 – 2012 (przed EURO 2012) oraz wyrównaniem powstałej z tego względu straty w ramach realizacji jednego z kontraktów drogowych.

Proces trwający kilka lat zakończył się sukcesem kancelarii JD&P, a wyrok zyskał miano precedensowego.

 

Jest to pierwszy w Polsce prawomocny wyrok, w którym pełnomocnicy wykonawcy udowodnili, że zmiana cen asfaltu przed EURO 2012 miała charakter nadzwyczajny i nieprzewidywalny (art. 3571 k.c.), a strata poniesiona przez wykonawcę wypełniała przesłankę „rażącej straty”.

Wykonawcę reprezentował Prof. Przemysław Drapała, partner, kierujący Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych przy wsparciu Andrzeja Sokołowskiego, Partnera,  Piotra Dumy, radcy prawnego, oraz Iwo Franaszczyka, associate.

 

Więcej o precedensowym wyroku w mediach:

 

Zielone światło dla drogowych roszczeń, Puls Biznesu, 06.11.2017

Precedensowy wyrok w sprawie zmian cen asfaltu przed Euro 2012, Rynek Infrastruktury, 07.11.2017

Wygrali z GDDKiA. Dostaną zadośćuczynienie za drogi asfalt na Euro 2012, TVN 24 Bis, 07.11.2017

Precedensowy wyrok uzyskany przez Jara Drapała & Partners, Rynek Prawniczy, 08.11.2017

Jara Drapala & Partners Obtains Significant Monetary Judgment for PORR in Claim Against General Directorate for National Roads and Highways, CEE Legal Matters, 09.10.2017

311, 2017

Kancelaria JD&P przy wprowadzeniu nowej usługi dla MyTaxi

03.11.2017|

Kancelaria Jara Drapała & Partners (JD&P) doradzała w zakresie kontraktowym i podatkowym spółce MyTaxi Polska przy wprowadzeniu nowej, innowacyjnej usługi  „MyTaxi match”.

Za powyższe działania odpowiedzialni byli Marcin Chomiuk, partner, wraz z zespołem JD&P: Magdaleną Zasiewską, doradcą podatkowym, oraz Aleksandrą Cicheckąassociate.

Więcej informacji na portalu Rynek Prawniczy.

1206, 2017

Oddalenie powództwa o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

12.06.2017|

Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS doprowadziła do oddalenia powództwa o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Sprawa dotyczyła powództwa wytoczonego przez jednego z deweloperów wiodącemu dealerowi samochodowemu reprezentowanemu przez prawników JD&P.

Postępowanie o zwrot wynagrodzenia toczyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Reprezentujący pozwanego prawnicy z kancelarii JD&P doprowadzili do oddalenia powództwa w całości. W postępowaniu doradzali: Zbigniew Jara (partner), Andrzej Sokołowski (partner), Michał Urbański (senior associate) i Piotr Stenko (associate).

Media:
Jara Drapała & Partners z sukcesem w procesie o zapłatę

3005, 2017

Wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą: PORR S.A. wybuduje odcinek północno – zachodniej obwodnicy Płocka

30.05.2017|

Wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą: PORR S.A. wybuduje odcinek północno – zachodniej obwodnicy Płocka

Firma PORR S.A. i Miasto Płock podpisały umowę, której przedmiotem jest budowa odcinka północno – zachodniej obwodnicy Płocka. Stało się to możliwe dzięki wygraniu przez PORR S.A. sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą, wszczętego przez konkurenta – Strabag Sp. z o.o.. W postępowaniu przed KIO spółce PORR S.A. doradzali prof. Przemysław Drapała (partner) oraz Wojciech Merkwa (senior associate) z kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS.

Media:
Jara Drapała & Partners w przetargu na budowę obwodnicy Płocka

1605, 2017

Precedensowy wyrok – naprawienie tzw. szkody giełdowej

16.05.2017|

Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS uzyskała precedensowy wyrok na rzecz jednej ze spółek z branży informatycznej przed sądem okręgowym.

Wyrokiem z 16 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz jednej ze spółek z branży informatycznej reprezentowanej przez kancelarię JD&P naprawienie tzw. szkody giełdowej (2,3 mln zł plus odsetki). Wyrok jest precedensowy, ponieważ dotyczy nierozstrzygniętych dotąd problemów obliczania szkody zmiennej w czasie (zmiana kursu akcji), oceny związku przyczynowego w transakcjach giełdowych, a także oceny decyzji biznesowych akcjonariusza (kiedy sprzedać akcje) w kontekście obliczania wysokości poniesionej przez niego szkody. Wyrok jest nieprawomocny. Spółkę, która uzyskała odszkodowanie, reprezentowali: prof. Przemysław Drapała (partner), Marcin Chomiuk (partner), Mateusz Jaworski (associate).

Media:
Jara Drapała & Partners uzyskała wyrok zasądzający naprawienie szkody giełdowej

1901, 2017

Pięcioro nowych prawników od stycznia w JARA DRAPAŁA & PARTNERS

19.01.2017|

Wraz z początkiem 2017 r. do zespołu kancelarii dołączyło pięcioro nowych prawników. Do Zespołu Podatkowego dołączyła Magdalena Zasiewska (Head of Taxes), do Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, kierowanego przez Profesora Przemysława Drapałę (Partner), dołączyli trzej prawnicy: Piotr Duma (Associate), Artur Krępa (Junior Associate) i Iwo Franaszczyk (Junior Associate), a Zespół Prawa Spółek, kierowany przez Mecenasa Zbigniewa Jara (Partner Zarządzający) wzmocni Aleksandra Cichecka (Junior Associate).

Media:
Pięcioro nowych prawników w kancelarii Jara Drapała & Partners

2712, 2016

Kancelaria JD&P z sukcesem reprezentowała wykonawcę w przetargu na Orientarium w łódzkim ZOO

27.12.2016|

Prawnicy z kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS prof. Przemysław Drapała (partner) oraz Wojciech Merkwa (senior associate) z sukcesem reprezentowali wykonawcę – konsorcjum firm Mosty Łódź S.A. oraz SKB Development Sp. z o.o. – w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą, toczącym się z w związku z przetargiem, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wybudowanie prestiżowej inwestycji – Orientarium na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. W wyniku toczącego się od wielu tygodni wielowątkowego sporu odwołanie wniesione przez Przedsiębiorstwo Budowlane Inter-System S.A. reprezentowane przez mec. Jerzego Pieróga zostało oddalone.

Media:
Jara Drapała & Partners w przetargu na Orientarium w łódzkim ZOO

1612, 2016

Kancelaria JD&P przyczyniła się do zawarcia ugody w sprawie rozliczenia budowy Stadionu Narodowego w Warszawie

16.12.2016|

Reprezentowaliśmy spółkę Alpine Bau Deutschland AG (w upadłości) w czynnościach prowadzących do zawarcia w ubiegłym tygodniu ugody na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie. W wyniku ugody, wykonawcy, Skarb Państwa, NCSR oraz firma ubezpieczeniowa Zurich Insurance cofnęli wzajemne powództwa i zakończyli spory. Ugoda objęła m.in. prowadzone przez kancelarię JD&P postępowanie sądowe z powództwa Alpine Bau Deutschland AG przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę ponad 139 mln PLN odszkodowania. Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Sportu i Turystyki, podpisana ugoda wyeliminowała ryzyko przegrania procesów wytoczonych przeciwko Skarbowi Państwa w związku z budową stadionu, które mogły zakończyć się odszkodowaniami w łącznej kwocie sięgającej 500 mln PLN. Sąd Okręgowy w Warszawie, przed którym prowadzone było wspomniane postępowania określił je jako „jedną z najbardziej obszernych spraw cywilnych w kraju” (materiał dowodowy liczył ponad 400 tomów akt).

Pełnomocnikami procesowymi Alpine Bau Deutschland AG (w upadłości) byli: prof. Przemysław Drapała (partner), Andrzej Sokołowski (partner) oraz Zespół prawników procesowych z kancelarii JD&P.

Media:
Cztery kancelarie w ugodzie na Stadionie Narodowym

911, 2016

Budowa megacentrum handlowego w Poznaniu – udział kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS w kolejnym projekcie zrealizowanym na rzecz Eiffage

09.11.2016|

Doradzaliśmy firmie Eiffage (generalnemu wykonawcy) w jednej z największych inwestycji handlowych w Europie Środkowej w 2016 roku – Galerii Handlowej Posnania w Poznaniu. Otwarcie galerii handlowej miało miejsce 19 października br. Wartość inwestycji budowlanej wyniosła ok. 140 milionów EUR. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ok. 300 milionów EUR. Prawnicy z kancelarii JD&P, pod kierunkiem Marcina Chomiuka (partnera), doradzali wykonawcy przy tym projekcie od lipca 2014 r. – czyli od momentu rozpoczęcia prac budowlanych. Obsługa prawna obejmowała w szczególności doradztwo kontraktowe oraz strategiczne w relacjach z partnerami biznesowymi i głównym inwestorem. Doradztwo prawne dodatkowo zapewnili Maciej Chrzan (partner), Ewa Mońdziel (associate) i Michał Urbański (senior associate).

Media:
Budowa megacentrum handlowego w Poznaniu

1406, 2016

Doradztwo prawne przy realizacji projektu biurowca CUBE w Warszawie

14.06.2016|

Świadczyliśmy doradztwo na rzecz Eiffage Immobilier Polska przy utworzeniu spółki Quadrat Postępu z firmą deweloperską Avestus Real Estate, której doradzała kancelaria radcy prawnego Andrzeja Lulki z Warszawy. Eiffage Immobilier Polska reprezentowali: Maciej Chrzan (partner), Michał Urbański (senior associate) oraz Dorota Dąbrowska (doradca podatkowy).

Media:
Jara Drapała & Partners i kancelaria Andrzeja Lulki w biurowym projekcie