System Prawa Prywatnego t. VI, Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red.: A. Olejniczaka

Tom 6 uzupełnia zagadnienia części ogólnej prawa zobowiązań podjętej w tomie 5. Drugie wydanie tomu uwzględnia najnowszą literaturę i orzecznictwo. W publikacji zostały kompleksowo omówione zagadnienia prawa zobowiązań, które w poprzednim wydaniu ujęte były w dwóch osobnych pozycjach (w tomie oraz wydanym później suplemencie), regulacje unijne (obok prawa krajowego). Pozycja zawiera także odniesienie się do rozwiązań przyjętych w innych krajach, przedstawienie propozycji możliwych rozwiązań legislacyjnych na przyszłość. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, a także dla aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

SZCZEGÓŁY

Wśród Autorów: Prof. Przemysław Drapała

Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: System Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2014, wyd. 2