Pierwszego dnia konferencji „Bloki Energetyczne w Przemyśle” (12-13.04.18, Włocławek) udział wziął mec. Marcin Chomiuk, który wystąpił w debacie pt.:
Warto mieć własne źródło? Energetyka przemysłowa w Polsce
Mecenas odpowiadał od strony kontraktowej na pytania dotyczące budowy własnego źródła energii oraz ryzyk prawnych czekających na inwestora w trakcie realizacji inwestycji.
Wspomniał także o odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawców i nowelizacji obowiązującej od czerwca 2017 r.
(M. Chomiuk)