Kancelaria JD&P reprezentująca jednego z wiodących wykonawców robót drogowych i mostowych uzyskała wyrok zasądzający od GDDKiA roszczenia o łącznej wartości przekraczającej 11 mln zł.
Sprawa określana jest mianem precedensowej, ponieważ wyrok może mieć istotne znaczenie dla praktyki sądowej.

ccc

Wykonawcę reprezentował  prof. Przemysław Drapała (Partner) kierujący praktyką Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Infrastruktury, wraz z zespołem JD&P: Andrzejem Sokołowskim (Partner) oraz Filipem Rasałą (radca prawny).

ccc

Szerzej o sporze i wyroku pisze Rynek Prawniczy:

ccc

Wyrok mający wpływ na praktykę sądową zasługą Jara Drapała & Partners