Kancelaria JD&P reprezentująca jednego z wiodących wykonawców robót drogowych i mostowych uzyskała wyrok zasądzający od GDDKiA roszczenia o łącznej wartości przekraczającej 11 mln zł.

Sprawa określana jest mianem precedensowej, ponieważ wyrok może mieć istotne znaczenie dla praktyki sądowej. 

Szerzej o sporze i wyroku pisze Rynek Prawniczy:

Wyrok mający wpływ na praktykę sądową zasługą Jara Drapała & Partners