BARBARA URBAŃSKA

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych (m.in. w oparciu o wzorce FIDIC) z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się także doradztwem prawnym dla branży budowlanej i infrastrukturalnej oraz doradztwem z zakresu prawa zamówień publicznych.

  • Od października 2018 – Associate, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS;
  • 09.2017 – 09.2018 – Praktykantka, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS;
  • 10.2016 – 02.2017 – Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW;
  • 08.2016 – 02.2017 – Kancelaria R. Kowalik i Wspólnicy. Biuro doradztwa prawnego.
  • Od 2019 – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie; Aplikantka radcowska
  • 2013 – 2018 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
  • Polski
  • Angielski